Mūsų įmonė jau beveik dešimt metų sėkmingai vykdo A ir B kategorijų vairuotojų ruošimą. Įmonė atitinka šį laikmetį, jos darbuotojai nuolatos tobulinasi dalyvaudami seminaruose Lietuvoje ir užsienyje. Esame Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos nariai. Kiek galėdami prisidedame prie saugaus eismo gerinimo ir tobulinimo mūsų šalyje. Mūsų pagrindinis šūkis: dirbkime dorai ir sąžiningai, o rezultatai savaime atsiras..
Nesivaikome labai aukštų kainų, mes manome, kad padorumas ir sąžiningumas tai tie kriterijai, kurie turi būti ugdomi kiekvienam vairuotojui.
Jūs visada būsite laukiami ir sutinkami su šypsena, ar būtumėt jaunas vairuotojas siekiantis įgyti teisę vairuoti mopedą, ar pagyvenęs žmogus. Mūsų pagrindinis tikslas: žmogus baigęs kursus išeitų patenkintas ir su gylių žinių bagažų būtinų ne tik sėkmingam vairavimo egzamino išlaikymui, bet ir kasdieniam vairavimui.